>> tidligere katolske kirker i vårt sogn

  Utskriftsvennlig versjon 

Tidligere katolske kirker i vårt sogn

For 500 år siden var Norge et katolsk land. Alle nordmenn var katolikker. Alle kirkene var katolske kirker. Så trengte kongen penger, og brukte en liten utbrytergruppe, lutheranerne, til å gjøre et kupp mot Kirken. Alle prester som ikke ville bli lutheranere måtte forlate Norge, og kongen overtok alle kirkene og de eiendommer de eide - og det var ganske mange. Så lagde han sin egen kirkelignende struktur, ved hjelp av lutherske teologer. I flere århundrer var det forbudt å være katolikk i Norge.

Men før dette skjedde hadde Norge vært katolsk i 500 år. Det var mengder av kirker i landet, for folk kunne ikke reise langt for å gå på messe den gang,
de hadde så dårlige fremkomstmidler. De fleste av disse kirkene var bygd av tre, men noen, i litt rikere strøk, var bygd av stein. Da Kirken måtte forlate Norge, forfalt svært mange av disse kirkene. Nå er det bare 32 trekirker igjen, dem vi kaller stavkirker, før kan det ha vært mer enn 750. Av steinkirkene er det bevart ca.150 av omtrent 300, de fleste av dem står på landsbygda. I byene hadde folk og myndigheter bedre råd, så gamle kirker ble revet og nye bygd opp. For 500 år siden var det fem katolske bispedømmer i Norge, med hver sin domkirke, i Hamar, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Fra den tiden står bare domkirkene i Stavanger, Bergen og Trondheim (Nidarosdomen) igjen. I Oslo er det bare en kirke fra katolsk tid - Gamle Aker kirke. I Drammen by er det ingen kirker fra katolsk tid, sikkert fordi byen vokste frem etter reformasjonen.
 

St. Laurentius menighet strekker seg ut over 14 kommuner, over 7 000 km2. Hvis vi ser på de nordligste og vestligste kommunene, ser vi at der ligger fremdeles noen av de gamle stavkirkene. Nore, Uvdal, Flesberg og Rollag har en hver, til sammen fire av de 32 bevarte stavkirkene i Norge. I de andre kommunene ligger det flere gamle steinkirker, som ofte er eldre enn stavkirkene. Alle steinkirkene i vårt sogn ble bygd i perioden 1050-1200 i det som kalles romansk tid. I Kongsbergs utkant finner vi to sterkt ombygde kirker, Efteløt og Hedenstad, i Øvre Eiker ligger Haug og Fiskum kirker, i Modum ligger Heggen kirke, som er åpen hver dag om sommeren. I tidligere Skoger kommune finner vi Skoger kirke, dette er nå del av Drammen kommune. Skoger kirke var en lovekirke, et sted man lovet gaver hvis man ble bønnhørt. Kommunene Sande, Hurum og Røyken har også hver sin middelalderkirke.

De ni steinkirkene og de fire stavkirkene i vårt sogn var en gang katolske kirker. Katolske prester leste messe der, barn ble døpt og mottok førstekommunion, siden ble de konfirmert av en katolsk biskop, unge menn og kvinner mottok ekteskapets sakrament, og det ble holdt rekviemmesser for de avdøde. I dag gjør vi alt dette i Drammen, unntatt de som bor så langt borte at presten må komme til dem, og kanskje foretar en dåp på et sted som engang hørte med til Kirken.

Uten at vi kanskje tenker så mye over det, ligger det i våre omgivelser mange byggverk som minner oss om Norges katolske fortid. Hvis vi bor i nærheten av dem, eller drar på biltur i omegnen, bør vi sette pris på at vi har dem her.


Kilder:
Harry Fett: Norges kirker i middelalderen. Kristiania 1909
Øystein Ekroll og Morten Stige: Kirker i Norge. I. Middelalder i stein. Arfo
Forlag 2000

av Marianne Age

 

Tilbake


Sist oppdatert 17.12.2004 av webmaster