Menighetens kalender uke 11

Endret: 19. mars 2018, kl.08:18

Søndag 11.03   3. SØNDAG I FASTEN

Kl. 09.00: Messe på polsk
Kl. 10.30: Laudes
Kl. 11.00: Høymesse
Kl. 16.30: Messe på polsk
Kl. 18.00: Messe på litauisk

Mandag 12.03

Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 13.03

Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 14.03

Kl. 18.00 Messe på norsk
Kl. 19.00 Messe på polsk med korsveiandakt

Torsdag 15.03

Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene

Fredag 16.03

Kl. 18.00 Messe med korsveiandakt på norsk 
Kl. 19.00 Messe med korsveiandakt på polsk 

Lørdag 17.03

Kl. 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl. 16.00 KONGSBERG: Messe på engelsk/filippinsk
Kl. 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 18.03   4. SØNDAG I FASTEN

Kl. 09.00: Messe på polsk
Kl. 09.30: Konfirmasjonsundervisning
Kl. 10.30: Laudes

Kl. 11.00: Høymesse
Kl. 12.00: Søndagsskole
Kl. 16.30: Messe på polsk