Menighetens kalender uke 12

Endret: 25. mars 2018, kl.12:15

Søndag 18.03 5. SØNDAG I FASTEN 

Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 09.30 Konfirmasjonsundervisning
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.00 Søndagsskole
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 19.03 HØYTIDEN TIL DEN HELLIGE JOSEF

Kl 18.00 Høymesse
Kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 20.03

Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 21.03

Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe med korsveiandakt på polsk

Torsdag 22.03

Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene

Fredag 23.03

Kl 18.00 Messe med korsveiandakt på norsk
Kl 19.00 Messe med korsveiandakt på polsk

Lørdag 24.03

Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 14.30 Messe på koreansk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 25.03 PALMESØNDAG – STILLE UKE (Se eget program)

Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Økumenisk samling og palmeprosesjon fra Bragernes kirke
Kl 11.00 Palmesøndags høymesse
Kl 14.00 Messe i Kongsberg
Kl 16.30 Messe på polsk