Menighetens kalender uke 30

Søndag 22.07 16.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 23.07
Kl 18.00 Gudstjeneste & Kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 24.07
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 25.07
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 26.07 Den hellige Joakim og Anna
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 27.07
Kl 18.00 Messe på norsk & kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 28.07 Den hellige Marta
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 29.07 OLSOK – HØYTID FOR DEN HELLIGE OLAV
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk