NORSK KATEKESEUNDERVISNING FOR ÅRET 2018-19

Endret: 11. september 2018, kl.18:02

Innskrivningsdato for norsk katekese er lørdag 25.august 2018 kl.11:00.

Barn (klassetrinn) og ungdommer(konfirmasjon) møter opp i kirken sammen med sine foreldre.

Kjære foreldre/foresatte

I linken nedenfor kan dere melde deres barn til katekeseundervisning. Dette er en imidlertid påmelding dersom dere på en eller annen grunn ikke kan komme til påmeldingsdag lørdag 25.08.2018 kl.11:00.

Påmelding til katekese 2018/2019

Vennligst se også  brev fra sognepresten  og  Undervisningsprogrammet 2018/2019.

 

Hjertelig velkommen!