2018 høstens store relikvievalfart: den Hellige Thérèse

Relikviene av den hellige Therese og hennes hellige foreldre Louise og Zélie Martin kommer til Norge 6. – 24. oktober

Ordensnavn: Teresa av Jesusbarnet og Det hellige Ansikt» (Thérèse de l’Enfant Jésus de la Sainte Face); skytshelgen for misjonen (1927) Frankrike (1944), karmelittnonner, blomsterhandlere og blomsterdyrkere.

Om Den hellige Teresa av Lisieux (1873-1897)

Skaff deg oversikt over høstens store relikvievalfart

Program for relikvievalfarten til Norge

St. Gudmund, Jessheim
Lørdag 6. oktober
22.00 Velkomstandakt v/ biskop Bernt Eidsvig.
22.30 Vigilie med ungdomsfestivalen (NUK) og vake gjennom natten

Søndag 7. oktober
07.00 Messe og velsignelse av roser

 

St. Johannes, Oslo
Søndag 7. oktober
08.45 Velkomstseremoni
09.00 Messe på polsk
11.00 Pontifikalmesse v/ biskop Bernt Eidsvig
13.00 Messe på vietnamesisk
15.00 Messe på engelsk
17.00 Messe på tamilsk
18.30 Høytidelig vesper med ordensfolk og prester
19.00 Foredrag ved p. Hallvard Hole OFM
19.30 Sakramentsandakt
21.00 Ulike grupper har bønnevaker gjennom natten.

Mandag 8. oktober
07.00 Messe og avskjedsseremoni

 

St. Svithun, Stavanger
Mandag 8. oktober
16.00 Mulighet for skriftemål
17.00 Velkomstseremoni og høytidelig vesper
18.00 Internasjonal messe og velsignelse av roser
19.15 Sakramentsandakt
20.00 Andakter med spansk, burmesisk og vietnamesisk gruppe
22.00 Messe på polsk
23.00 Vigilie med ungdom, fra midnatt bønnevaker gjennom natten

Tirsdag 9. oktober
09.30 Laudes
10.00 Rosenkrans med den hellige Therese
11.00 Messe og avskjedsseremoni

St. Paul, Bergen
Tirsdag 9. oktober
17.00 Velkomstseremoni
17.30 Høytidelig vesper
18.00 Rosenkransandakt
19.00 Messe på norsk etterfulgt av roseandakt
20.00 Messe på polsk etterfulgt av roseandakt og stille bønn

Onsdag 10. oktober
10.00 Åpen kirke med bønnevakter gjennom dagen
17.00 Messe på engelsk (filippinsk)
18.00 Rosenkransandakt
19.00 Messe på vietnamesisk
20.00 Bønn på tamilsk
20.50 Andakt ved menighetens unge

Torsdag 11. oktober
08.00 Avskjedsseremoni i St. Paul kirke

 

St. Teresia, Hønefoss
Torsdag 11. oktober
15.00 Stopp i Ål
18.00 Velkomstseremoni og vesper
19.00 Høymesse til ære for den hl. Therese av Jesusbarnet
20.00 Arrangement v /Teresiaforeningen
22.00 Bønnevaker gjennom natten

Fredag 12. oktober
06.00 Laudes
07.00 Messe til ære for den hl. Louis og den hl. Zélie Martin
07.45 Avskjedsandakt

 

St. Olav domkirke, Trondheim
Fredag 12. oktober
16.30 Relikviene ankommer
17.15 Høytidelig vesper
18.00 Messe
21.00 Kompletorium
21.30 Rosenkrans
22.00 Matutin

Lørdag 13. oktober
08.00 Høytidelig laudes
09.00 Ters
09.30 Foredrag om familien
10.30 Høymesse
12.00 Sekst
13.00 Messe på polsk
15.00 Non
15.30 Messe på vietnamesisk
17.15 Høytidelig vesper
18.00 Messe på engelsk
19.00 Våkenatt ved ungdom og nasjonale grupper
21.00 Kompletorium
21.30 Rosenkrans
22.00 Matutin

Søndag 14 oktober
08.00 Høytidelig Laudes
09.00 Messe på latin
10.00 Høymesse og avskjed

(Relikviene fortsetter gjennom Sverige før de kommer til Tromsø stift)

 

Kristus Konge kirke, Narvik
Fredag, 19. oktober
14.00 Velkomstandakt og messe
Bønnevake

Lørdag 20. oktober
07.30 Avskjedsliturgi

 

St. Sunniva kirke, Harstad
Lørdag 20. oktober
10.00 Velkomstandakt og messe
12.00 Avskjedsliturgi

 

Vår Frue Kirke, Tromsø
Lørdag 20. oktober
19.00 Velkomstandakt og messe v/ biskop Berislav Grgić

 

Karmel «Totus tuus», Tromsø
Torsdag 18. oktober
18:30 Seminar: «Relikvier og relikviekult i går og i dag»

Fredag 19. oktober
18:00 Lovprisningskveld, skriftemål
Film og møte for unge

Lørdag 20. oktober
19:00 Høytidelig vesper
20:30 Relikviene ankommer Karmelittklosteret
21:00 Bønnevake ved ungdom
23:30 Kompletorium
24:00 Høytidelig avslutning

Søndag 21. oktober
07:00 Stille bønn
08:00 Angelus, høytidelig laudes og ters
09:00 Pontifikalmesse v/ biskop Berislav Grgić
Velsignelse av roser
12:00 Angelusbønn, sekst og non
15:00 Bønn for og med familier
17:30 Rosenkrans med den hellige Therese
19:00 Høytidelig Vesper og angelus
19:30 Bønn for og med eldre og syke
21:00 Kompletorium, lesningsgudstjeneste, høytidelig avslutning

Mandag 22. oktober
07:00 Stille bønn
08:00 Angelus, laudes, ters
09:00 Den hellige messe
12:00 Angelus, Sekst
14:00 Non
15:00 Avskjedsandakt
17:40 Vesper, angelus

 

St. Mikael kirke, Hammerfest
Tirsdag 23. oktober
05.30 Velkomstandakt
11.00 Bønnevake
15.00 Bønnevake
18.00 Messe med lovsangkveld

 

St. Johannes kapell, økumenisk kapel, Nordkapp
Onsdag 24. oktober
12.30 Velkomstandakt
13.30 Avskjedsliturgi

(kilde: katolsk.no)