Menighetens kalender uke 41

Søndag 07.10 27.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Felles rosenkransbønn for Kirken og paven
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

I oktobermåned bes rosenkrans før alle messer i ukedager

Mandag 08.10
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 09.10
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 10.10
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Kl 19.00 Menighetsrådsmøte

Torsdag 11.10
Kl 18.00 Messe på norsk etterfulgt av tilbedelse
kl 19.00 Messe på polsk

Fredag 12.10
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 13.10
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 14.10 28.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Felles rosenkransbønn
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk