Menighetens kalender uke 3

Søndag 13.01 HERRENS DÅP
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfuglt av feiring for Jesusbarnet ved filippinskgruppe
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 14.01
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 15.01
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 16.01
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 17.01 Den hellige Antonius
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene

Fredag 18.01 BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET BEGYNNER
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 19.01 Den hellige Henrik av Finland
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 20.01  2.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfuglt av søndagsskole
for barna
Kl 16.30 Messe på polsk