Gioakim Lê Thắng

 

Gioakim

Lê Thắng

født  27.12.1965
sovnet fredelig inn i Bråset 17.01.2019

54 år gammel

Requiemmesse onsdag 23.01.2019, kl. 11.00 i St.Laurentius katolske kirke i Drammen

R.I.P

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin thác vào Chúa Kitô Phục Sinh
Gia đình chúng tôi xin thông báo cùng thân bằng quyến thuộc
Và bạn hữu xa gần
Con, Em, Anh, Cậu, Chú, Bác, Ba của chúng tôi là:

Ông GIOAKIM LÊ THẮNG
Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1965 tại Qui Nhơn
Tạ thế ngày 17.01.2019 tại Bråset, Na-Uy
Hưởng thọ 54 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH VÀ CẦU NGUYỆN
• Thứ sáu ngày 18.01.2019 lúc 17:15: Đọc kinh cầu nguyện và xin lễ trong thánh lễ lúc
18:00 tại Thánh Đường St. Laurentius, Cappelens gate 1, 3016 Drammen
• Thứ bảy ngày 19.01.2019 lúc 14:00: Đọc kinh cầu nguyện tại Thánh Đường St. Laurentius.
• Chủ nhật ngày 20.01.2019 lúc 12:30: Đọc kinh cầu nguyện tại Thánh Đường St. Laurentius.

TANG LỄ
• Thứ tư ngày 23.01.2019 lúc 11:00: Tang lễ tại Thánh Đường St. Laurentius
• Sau Thánh Lễ linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang:
Åssiden kirkegård, Åkerveien 2, 3024 DRAMMEN

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Thân mẫu Bà Nguyễn Thị Duyên, các anh chị em, các cháu và các con

Tang gia xin miễn phúng điếu.