Menighetens kalender uke 4

Søndag 20.01 2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
BØNNEUKE FOR KRISTEN ENHET
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfuglt av søndagsskole
for barna
Kl. 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 21.01 Den hellige Agnes
Kl 18.00 Messe på norsk Obs! Ingen Messe på polsk

Tirsdag 22.01
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 23.01
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 24.01 Den hellige Frans av Sales
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene

Fredag 25.01 Festen for apostelen Paulus’ omvendelse
Avslutning til bønneuke for kristen enhet
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 26.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 27.01 3.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for barnefamilie
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk etterfuglt av julekonsert
Alle er hjertelig velkommen!