Menighetens kalender uke 6

Søndag 03.02  4.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 04.02
Kl 18.00 Messe på norsk & Obs! Ingen messe på polsk

Tirsdag 05.02 Den hellige Agathe
Kl 18.00 Messe på norsk & Obs! Ingen messe på polsk

Onsdag 06.02 Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
Kl 18.00 Messe på norsk & Obs! Ingen messe på polsk
Kl 19.00 Menighetsrådsmøte

Torsdag 07.02
Kl 18.00 Messe med tildedelse på norsk

Obs! Ingen messe på polsk

Fredag 08.02
Kl 18.00 Messe på norsk & Obs! Ingen messe på polsk

Lørdag 09.02
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 10.02  5.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk