Menighetens kalender uke 7

Søndag 10.02 5.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 11.02
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 12.02
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 13.02
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Torsdag 14.02
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Tilbedelse mellom messene.

Fredag 15.02
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 16.02
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 17.02 6.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfugl av søndagsskole for barna
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk