01.mars 2019, innedugnad etter messen kl.18.00

Det er på tide å rydde lageret. Hver gruppe går igjennom sitt skap som er merket med nasjonal gruppenavn. Diakon Mang innkaller en representant fra hver gruppe som har en aktivitet. Det skal stille minst 10 personer. 

Fredag 01. mars 2019 , kl.18.30 etter messen, menighetssal. 

Kontakt diakon Mang for alle henvendelser ang. innedugnaden.