Menighetens kalender uke 9

Søndag 24.02 7.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for barnefamilier
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 25.02
Kl 18.00 Messe på norsk & Obs! Ingen messe på polsk

Tirsdag 26.02
Kl 18.00 Messe på norsk &Obs! Ingen messe på polsk
Kl 18.30 Grovbrød med tema “Den nye pilegrimsbevegelse”

Onsdag 27.02
Kl 18.00 Messe på norsk Obs! Ingen messe på polsk

Torsdag 28.02
Kl 18.00 Messe på norsk & Obs! Ingen messe på polsk

Tilbedelse mellom messene.

Fredag 01.03
Kl 18.00 Messe på norsk & kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 02.03
Kl 10.00 Lørdagskatekese

Kl 13.00 Søndagsmesse/barnemesse på norsk
Kl 16.00 Messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 03.03 8.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.30 Messe på polsk