GIUSE NGÔ VĂN DƯ

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô.
Gia đình chúng em xin kính báo đến cộng đoàn cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:
Cha ông của chúng em là

GIUSE NGÔ VĂN DƯ
Sinh ngày 01.01.1919

Được Chúa gọi về nhà Cha vào lúc 19.35 giờ Việt Nam ngày 02.03.2019
Hưởng thọ 100 tuổi

Tang quyến đồng kính báo
Gia đình Ngô Quang Quýnh
thuộc cộng đòan Drammen