Pateren med et økumenisk hjerte

av Ingeborg Altern Vedal
Fiender kan bli venner. De må bare lære hverandre å kjenne.
Den nye soknepresten i den katolske menigheten i Drammen vokste opp i kommunistiske Vietnam. Regimet var svært skeptiske til kristne.
Artikler