STILLE UKE OG PÅSKE 2019

Endret: 21. april 2019, kl.21:21

STILLE UKE OG PÅSKE 2019
ST. LAURENTIUS DRAMMEN

 

14. APRIL – PALMESØNDAG
FEIRINGEN TIL MINNE OM HERRENS INNTOG I JERUSALEM
9.00 Messe på polsk
10.30: Økumenisk samling og palmeprosesjon fra Bragernes kirke
11.00: Palmesøndags høymesse
16.30 Messe på polsk

15. APRIL – MANDAG I DEN STILLE UKE
18.00 Messe med korsvei på norsk & anledning til skriftemål
19.00 Messe med korsvei på polsk & anledning til skriftemål
16. APRIL – TIRSDAG I DEN STILLE UKE
18.00: Oljevigselsmesse i St. Olav Domkirke i Oslo
(NB: Ingen messe i sognekirke)
17. APRIL – ONSDAG I DEN STILLE UKE
18.00 Messe med korsvei på norsk & anledning til skriftemål
19.00 Messe med korsvei på polsk& anledning til skriftemål

18. APRIL – SKJÆRTORSDAG
TIL MINNE OM HERRENS NATTVERD
15.00 Feiring på polsk
16.30: Agapemåltid i menighetslokalet
17.30: Anledning til skriftemål
18.00: Feiring av Herrens Nattverd
Etter messen felles tilbedelse til kl. 20.00
20.00: Tilbedelse på vietnamesisk
20.30: Tilbedelse på afrikansk språk
21.00: Tilbedelse på engelsk/tangalo
21.30: Tilbedelse på polsk

19. APRIL – LANGFREDAG
FEIRINGEN AV HERRENS LIDELSESHISTORIE
11.00 Retrett på vietnamesisk
15.00: Liturgi på norsk
16.30: Felles korsvei
18.00 Liturgi på polsk

20. APRIL – PÅSKEVIGILIEN
11.00 Velsignelse av påskemat (på polsk)
14.00 Øvelse til liturgi
17.00: Anledning til skriftemål
18.00 Påskeliturgi på polsk
22.00: Påskenattliturgi på norsk etterfulgt av påskemidnattssamling

21. APRIL – PÅSKESØNDAG
07.00 Påskemesse på polsk
10.30: Påskelaudes
11.00: Påskehøymesse
13.00: Påskefeiring på vietnamesisk
16.30 Påskemesse på polsk
18.00 påskemesse på litauisk

22. APRIL – ANNEN PÅSKEDAG
09.00 Messe på polsk
11.00 Messe på norsk