Menighetens kalender uke 14

Søndag 31.03 4.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 01.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 02.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 03.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 04.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 05.04
Kl 18.00 Messe med korsvei på norsk

Kl 19.00 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 06.04
Kl 10.00 Lørdagskatekese

Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 07.04 5.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00  Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk/retrett
Kl 16.30 Messe på polsk