Pinsedag 2019

 Søndag 09.06 PINSEDAG – HØYTIDEN
Kl 08.30 Messe på polsk
Kl 11.00 PINSESFEIRING –
MENIGHETENS INTERNASJONALDAG
(Se eget program)

Mandag 10.06 Andre Pinsedag
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Messe på norsk
Kl 13.00 Messe på litauisk

Tirsdag 11.06 Apostelen Barnabas
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 12.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 13.06 Den hellige Antonius av Padova
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl.19.00 Messe på polsk

Fredag 14.06
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 15.06
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 16.06 DEN HELLIGE TREENIGHET – HØYTIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av søndagsskole for barna
Kl 12.00 Søndagsskole
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk