Velkommen til temakveld tirsdag 29.10.2019

Katolsk Grovbrød Drammen
Tema: «Norske helgener».

Morten Egeberg vil gi et foredrag om om temaet.

Det blir litt biografier om deres liv, men også om hvordan de var med og formet vår nasjon.  Vi har idag fortsatt sterke bånd til middelalderen, noe som normalt ikke blir verdsatt i historieskrivningen.  Derfor har vi også vanskelig for å forstå de enorme omveltningene Vikingene fikk oppleve i møte med Kristus.

Etter foredraget blir det mulighet for å stille spørsmål og samtale om emnet.  Alle i menigheten og andre interesserte er hjertelig velkommen.  Det blir en enkel bevertning ved ankomst.

Tid: tirsdag, 29.10.2019 fra kl.18.45 – kl.20.45

Sted: menighetslokalet, SAL 2