Menighetens kalender uke 44

Endret: 29. oktober 2019, kl.23:35

  I oktobermåned bes rosenkrans før alle dalige messer – gudstjenester
Søndag 27.10   30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 10.45 Fellesrosenkranse
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for barnefamilier
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 28.10 DE HELLIGE APOSTLER SIMON OG JUDAS
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 29.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 18.30 Katolsk Grovbrød Drammen

Onsdag 30.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 31.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 1.11   ALLEHELGENSDAG
Kl 18.00 Høytidlig feiring på norsk
Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 2.11   ALLESJELERSDAG
Kl 10.00 Felleskatekese
Kl 13.00 Allesjelers messe på norsk
Kl 14.00 Allehelgensfest for barna
Kl 16.00 Messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Messe på polsk

Søndag 3.11   31. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk