Menighetens kalender uke 45

  Søndag 03.11   31. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 04.11 Den hellige Karl Borromeus
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 05.11
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 18.30 Menighetsrådsmøte

Onsdag 06.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 07.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 08.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 09.11
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 10.11   32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 15.00 Messe på spansk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk