Menighetens kalender uke 46

 Søndag 10.11   32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 15.00 Messe på spansk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 11.11 Den hellige Martin av Tours
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 12.11 Den hellige Josafat
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 13.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 14.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 15.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 16.11
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Kongsberg: messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 17.11   33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Verdensdagen for de fattige
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse, søndagsskole etter høymesse
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk