Menighetens kalender uke 2

Søndag 05.01   HERRENS ÅPENBARING
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av juletrefest
Kl 13.30 Messe på vietnamesisk (obs!)
Kl 14.00 Messe på polsk i Kongsberg
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 06.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 07.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 08.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 09.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tilbedelse etter messen

Fredag 10.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 11.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 12.01   HERRENS DÅP
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk