Menighetens kalender uke 3

 Søndag 12.01 HERRENS DÅP
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 13.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 14.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 15.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 16.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tilbedelse etter messen

Fredag 17.01 Den hellige Antonius
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 18.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på engelsk i Kongsberg
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 19.01 2. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse, søndagsskole etter
Kl 14.00 Messe på polsk i Kongsberg
Kl 16.30 Messe på polsk