Menighetens kalender uke 4

Endret: 20. januar 2020, kl.12:07

 Søndag 19.01 2. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse, søndagsskole etter
Kl 14.00 Messe på polsk i Kongsberg
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 20.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 21.01 Den hellige Agnes
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 22.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 23.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tilbedelse etter messen

Fredag 24.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 25.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 26.01 3. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl. 9.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med opplegg for familier
Kl 14.00 Messe på norsk i Kongsberg
Kl 16.30 Messe på polsk