Viktige beskjeder til konfirmanter og foresatte for skoleåret 2020/2021!

Kjære foresatte og elever.

Påmeldingsskjema som vi har lagt ut her, vil vi at dere skal printe ut, fylle ut, og sende til menighetskontoret, ikke på e-post. Dette leveres sammen med dåpsattest og bevis på førstekommunion. Husk å merke posten med «konfidensiell»! Posten leveres til Cappelens gate 1, 3016 Drammen innen senest 30. november.

Carolina Costa er ansvarlig for å ta imot deres dokumenter på post. Hun jobber på menighetskontoret på mandager og fredager fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Hun kan nås gjennom hennes jobbtelefon 958 37 597 eller Caritas Drammen sin e-post cardrammen@gmail.com. Henvend dere til Carolina ved henvendelser på e-post.

Vi har også lagt ut reglementsskrivet, som er reglementer som er gjeldende for skoleåret 2020/2021. Det er viktig at dere leser det nøye. (Se «Reglementsskrivet for konfirmanter og foresatte 2020/2021».)

Lurer dere på noe? Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Med vennlig hilsen

Petter Nghi An Ngo

petter_ngo@outlook.com

96730220

Administrativ assistent

Konfirmantteamet