Påmeldingsfrist for konfirmanter skoleåret 2020/2021

Endret: 23. januar 2021, kl.16:06

Kjære foresatte og konfirmanter.

Vi har forståelse for at mye er digitalt, og at vi er i en spesiell tid – denne tiden er også vanskelig for mange. Ved å legge ut beskjed som innlogging til undervisning, så må vi forvente at alle kan ha tilgang til undervisninga. Det er litt vanskelig å nekte noen når de er «uskyldige deltakere.» Samtidig vil dette føre til ekstra arbeid for oss; alt de sistnevnte er en skjønn balanse i seg selv.

Vi er nødt til å praktiske fraværskvoten for det. Jeg, Petter, har vært på «rabattsiden» og har ikke skrevet fravær på første dag, 03. oktober, for alle sammen. Men f.o.m. 07. november, har jeg begynt å føre fravær – selv på de som skal komme senere. Dette er også med tanke på at elevene har like rettigheter.

Vi har kommet fram til en beslutning om at fredag 04. desember er absolutt siste frist for påmelding. Etter det er det kun de påmeldte som er velkommen til (nett)undervisningene framover.

Med vennlig hilsen

Morten Egeberg – kateket/undervisningsansvarlig 

Beate Dannevig – kateket/undervisningsansvarlig

Petter Nghi An Ngo – administrativ assistent

Konfirmantteamet