Menighetens kalender uke 53

Søndag 27.12   DEN HELLIGE FAMILIE
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 28.12 Juleoktaven-De uskyldige barn I Betlehem
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 29.12 Juleoktaven
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 30.12 Juleoktaven
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 31.12 Juleoktaven – Nyttårsaften
Kl 18.00 Takksigelsesmesse
Kl 19.30 Messe på polsk

Fredag 01.01 Nyttårsdag – Høytid til Maria Gudsmor
KL 11.00 Høymessse

KL. 13.00 Messe på engelsk
KL 16.00 Messe på polsk

Lørdag 02.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på engelsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 03.01  HERRENS ÅPENBARING
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 13.00 Messe i Kongsberg
Kl 16.00 Messe på polsk