Menighetens kalender uke 1

Endret: 05. januar 2021, kl.13:53

 Søndag 03.01 HERRENS ÅPENBARING – høytid
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 13.00 Messe i Kongsberg
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 04.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 05.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 06.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 07.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 08.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 09.01
Kl 11.00 Konfirmasjonsundervisning (digitalt)

Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 10.01 HERRENS DÅP
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk

Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk