Plan for konfirmasjonsundervisning 2020/2021. OPPDATERT.

Implementation Of Plan Icon Vector Stock Illustration - Download Image Now - iStockHei, alle sammen!

Uansett om det er digitalt eller fysisk oppmøte, så følger vi denne planen. 

Alle konfirmasjonsundervisningene som opprinnelig var på søndager, har blitt flyttet til lørdager av praktiske årsaker.

Når det gjelder lørdag 08.05.2021, så vil vi komme med nærmere beskjed om det senere.

Her er planen:

Plan for katekese for konfirmanter i St Laurentius 2020-21 (m. smittesituasjon)

Med vennlig hilsen

Petter Nghi An Ngo

Konfirmantteamet