Menighetens kalender uke 6

 Søndag 07.02   5.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR B
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på engelsk

Mandag 08.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 09.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 10.02 Den hellige Scholastica
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 11.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 12.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 13.02
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 14.02   6.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR B
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk