Menighetens kalender uke 34

Søndag 22.08 21. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 23.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 24.08 Den hellige Bartolomeus – apostel
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 25.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 26.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 27.08 Den hellige Monika
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 28.08 Den hellige Augustin
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 29.08 PATRONATSFEST – ST. LAURENTIUSFEIRING

Kl 11.00 – Høytidlig patronatsfeiring
Startes med prosesjon etterfuglt av flerspråklige messefeiring
avsluttes med felles festkirkekafe