Menighetens kalender uke 36

 Søndag 05.09   23. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 06.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 07.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 08.09 Jomfru Marias fødsel
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 09.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 10.09
Kl 17.00 Skriftemål til konfirmanter

Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 11.09 KONFIRMASJONSFEIRING
Kl 11.00 Fermingsmesse
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk
Søndag 12.09   24. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk