Menighetens kalender uke 43

Søndag 24.10   30. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt med familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 25.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Tirsdag 26.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Onsdag 27.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Torsdag 28.10 De hellige apostler Simon og Judas
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Fredag 29.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Lørdag 30.10
Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg

Kl 18.00 Orgelkonsert
Kl 19.00 Messe på polsk

Søndag 31.10   31. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk