Menighetens kalender uke 51

Søndag 19.12 4.SØNDAG I ADVENT
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 20.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 21.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 22.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 23.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 24.12
Se eget program – Julehøytiden 2021-2022

Lørdag 25.12
Se eget program – Julehøytiden 2021-2022

Søndag 26.12 Den hellige familie
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk