Menighetens kalender uke 3

Søndag 16.01 2. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 17.01 Den hellige Antonius
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 18.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 19.01 Den hellige Henrik av Finland
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 20.01 Den hellige Fabian og Sebastian
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 21.01 Den hellige Agnes
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 22.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 23.01 3. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagskole med familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk