Menighetens kalender uke 4

Endret: 23. januar 2022, kl.08:35

Søndag 23.01 3. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole med familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 24.01 Den hellige Frans av Sales
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 25.01 Festen for apostelen Paulus’ omvendelse
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 26.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 27.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 28.01 Den hellige Thomas Aquinas
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 29.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 30.01 4. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk