Menighetens kalender uke 8

Endret: 26. februar 2022, kl.16:51

Søndag 20.02 7. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 21.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 22.02 Den hellige apostelen Peters stol
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 23.02 Den hellige Polykarp
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 24.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 25.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 26.02
Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 27.02 8. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt med messe for familier
Kl 15.00 Messe på spansk
Kl 16.00 Messe på polsk