Menighetens kalender uke 9

Endret: 05. mars 2022, kl.11:50

Søndag 27.02 8. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt med messe for familier
Kl 15.00 Messe på spansk

Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 28.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 01.03
Kl 18.00 Messe etterfulgt av fetetirsdagsfest med temasinnledning

Onsdag 02.03 Askeonsdag – faste og abstinens
Kl 18.00 Feiring på norsk
Kl 19.30 Feiring på polsk

Torsdag 03.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 04.03
Kl 18.00 Messe med korsvei

Kl.19.30 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 05.03
KL 10.00 Lørdagskatekese

Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg
Kl 16.00 Messe på engelsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 06.03 1. søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk