Menighetens kalender uke 11

Søndag 13.03 2. søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 14.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 15.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 16.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 17.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 18.03
Kl 18.00 Messe med korsvei
Kl 19.30 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 19.03
Kl 13.00 Høytid for den hellige Josef

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 20.03 3. søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk