Menighetens kalender uke 13

Søndag 27.03  4. søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt med familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 28.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 29.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 30.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 31.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 01.04
Kl 18.00 Messe med korsvei

Kl 19.30 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 02.04
Kl 10.00 Katekese
Kl 13.00 Barnemesse

Kl 16.00 Messe på filippinsk/engelsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 03.04  5. søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk