Menighetens kalender uke 23

Søndag 05.06  PINSEHØYTID – MENIGHETENS INTERNASJONALDAG
Kl 11.00 Utendørs fellessmesse
Etterfulgt av Internasjonaldags opplegg
Se eget program

Mandag 06.06 Den salige jomfru Maria, Kirkens mor
Kl 11.00 1.kommunikasjonsfeiring på polsk
Kl 13.00 1.kommunikasjonsfeiring på polsk

Tirsdag 07.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 08.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 09.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 10.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 11.06 Apostelen Barnabas
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 12.06   DEN HELLIGE TREENIGHET
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk