Menighetens kalender uke 49

Søndag 04.12   2.SØNDAG I ADVENT – UNGDOMSADVENTSAKSJON
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av adventsaksjon
Kl 13.30 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 05.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 06.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 07.12 Den hellige Ambrosius
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 21.00 Økumenisk kompletorium

Torsdag 08.12 Høytid for Jomfru Marias uplettede unnfangelse
Kl 18.00 Høymesse på norsk
Kl 19.30 Messe på polsk

Fredag 09.12
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 10.12
Kl 11.00 Barnemesse på polsk

Kl 13.00 Søndagsmesse med ungdomsopplegg etterfulgt av julefest for seniorer
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 11.12   3.SØNDAG I ADVENT – UNGDOMSADVENTSAKSJON
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av adventsaksjon
Kl 13.30 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk