Menighetens kalender uke 20

I MAIMÅNED BES ROSENKRANSEN FØR MESSENE

Søndag 14.05   6.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse 
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 15.05 Den hellig Hallvard
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Tirsdag 16.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Onsdag 17.05  17.MAI FEIRING (eget opplegg)
Kl 13.00 Messefeiring

Torsdag 18.05  HØYTID FOR KRISTI HIMMELFART
Kl 09.00  Messe på polsk
Kl 11.00  Høymesse

Fredag 19.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Lørdag 20.05
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 21.05   7.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse 
Kl 16.00 Messe på polsk