Menighetsrådsvalg 2024

Endret: 22. juni 2024, kl.18:19

Kjære menighet

Her er en presentasjon av kandidater til kommende Menighetsrådsvalg.

Valgdatoer er fastsatt til 15, 16, 22 og 23.06. På valgdager har man muligheter til å stemme etter søndags messer(inkludert søndagsmesse på lørdager) både når det gjelder norske messer og nasjonal språklige messer.

Ta gjerne kontakt med Diakon Mang Le Van i valgkomiteen dersom du har spørsmål angående valget.