Menighetens kalender uke 24

Søndag 09.06   10.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse  
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl.18:00 Messe på litauisk

Mandag 10.06  
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 11.06   Apostelen Barnabas
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 12.06  
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 13.06 Den hellige Antonius av Padova
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 14.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 15.06
Kl 10.00 Konfirmasjonssmesse på polsk

Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 16.06   11.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse  
Kl 13.30 Messe på ukrainsk
Kl 16.00 Konfirmasjonsmesse på polsk