>>  Bildegalleri

 

ÅR 2017

 Påske - Den stille uke
(09.04-16.04)

 Ferming / Konfirmasjon
(30. april 2017)

 Mariaprosesjon
(20. mai 2017)

 Førstekommunion
(28. mai 2017)

 Sommeravslutning med ministrantlag
(03. juni 2017)

ÅR 2016


  Adventsaksjon av St. Laurentius ungdomslag Dueflokken
(04.12.2016)
F.o.m søndag 27 november og t.o.m søndag 18 desember skal ungdomslag Dueflokken ha ansvar for kirkekaffe etter høymesse kl.11.00.

  Barnegruppe, ministrantlag og ungdomslag
(09.10.2016)
Søndag 9. oktober holdt menighetens barnegruppe, ministrantlag og ungdomslag forestilling under kirkekaffen. NUKs nye generalsekretær Henrik Emil Greve var også til stede. Det var skuespill basert på temaet: Barmhjertighetens år, og fremvisning av nasjonaldrakter.

  Patronatfesten
(28.08.2016)

  Norgesmesterskap i ministrering 10.aug - 14.aug 2016
(20.08.2016)

  Mariaprosesjonen
(28.05.2016)

 Påske - Den stille uke

ÅR 2015

  3. søndag i advent C
(13.des 2015)

  Kristi Legemsfest 07.juni
(07.juni 2015)

  Førstekommunion 31.mai
(31.mai 2015)

  Konfirmasjon 10.mai
(10.mai 2015)

  Ministranthelg 17.april - 19.april i St.Olav menighet i Oslo

  Katekeseovernatting med Dueflokken 11. - 12.april

  Overnattingshelg Dueflokken 20. - 22.mars
I helgen 20.-22. mars hadde Dueflokken overnatting i menigheten. Overnattingshelgen startet med korsvei hvor ungdommene bidro med å lese til de forskjellige stasjonene. Senere på kvelden ble det satt i gang noen bli-kjent leker slik at duene kunne bli bedre kjent med hverandre. Som avslutning på dagen ble det vist film imens duene fikk kose seg med godteri og snacks....

  Den Stille Uke 2015


  Palmesøndag 2015
I år også som mange tidligere år..

 Vietnamesisk nyttår 2015
(15.02.2015)
Vietnameserne i menigheten feiret nyttår.ÅR 2014

 Julespsill 2014
Spilt av Dueflokken (menighetens ungdomslag), barnegruppen, ministranter under høymessen søndag 14. desember 2014 og 4. januar 2015.

  Adventsaksjonen 2014
Menighetens ungdomslag, Dueflokken, arrangerte adventsaksjon alle fire søndager i advent. Det var kirkekaffe, loddsalg med gevinster og loddsalg for den flotte pepperkakekirken som menigheten hvert år får av en dyktig familie. Adventsaksjonen i år skaffet penger til fattige ungdommer i Colombia. Tredje søndag i advent oppforte barn og ungdom et julespill under høymessen.

  Ministranthelg i Tønsberg 2014
I helgen 26-28.september 2014 dro St.Laurentius ministrantlag,syv av dem og to ledere, til et ministranttreff sammen med St.Olavs ministrantlag fra Tønsberg. Gjennom en helg ble disse ministranter veldig godt kjent med hverandre. De overnattet i menighetssalen, hadde gøy sammen, spiste god mat. På lørdag fikk de en mini-katekese av pater Paulus Y, sogneprest i St.Olav menighet, hadde kunnskapskonkuranse og fikk premier for innsatsen. Både på lørdags-og søndagsmesse var alle ministranter med og ministrert i messene. De hadde også tid til et lite bad i svømmehallen og deretter en liten tur på byen. Det var et fint initiativ og godt samarbeid mellom St.Laurentius og St.Olav menighet og bra tiltak for våre ministranter som savner en avlyst NM i ministrering. Alle deltagere har et sterkt ønske med gjentakelse.

  Menighetstur til Trillemarka 2014
Lørdag 20. september arrangerte den polske og norske katekesen tur til madonnastatuen i Trillemarka for hele menigheten. Tre fulle busser dro avsted kl 9 om morgenen. På bussene ble det bedt rosenkrans. Etter to timer med buss måtte vi gå i en knapp time til madonnaen, en skulptur som står på en høyde inne i Trillemarka naturreservat i 1000 meters høyde vest for Sigdal sentrum. Der la menigheten ned blomster og ba Hill deg Maria på flere forskjellige språk. Da vi kom ned til bussene var det pølser og kake og sang og musikk. Været var fint, det var varmt og stille og god sikt. Bussene var tilbake i Drammen kl. 18.30.

  Patronatfesten 2014
Patronatfesten for menighetens vernehelgen St. Laurentius ble feiret søndag 24. august med festmesse og stor kirkekaffe med mat fra hele verden.

  Kristi Legemsfest 2014 
I år ble dette feiret søndag 22. juni. Messen ble avsluttet med en prosesjon rundt kirken til fire altre, tre satt opp for anledningen ute, og det fjerde var alteret inne i kirken. Prosesjonen er full av symbolikk: først går ministrantene, så årets førstekommunionbarn med blomsterkurver i hendene. De går på yttersiden av prosesjonen og kaster blomster inn mot midten, der det ikke går noen. Så kommer presten. Han går under en baldakin båret av fire menn. Han holder en stor monstrans i hendene. Monstransen inneholder en stor konsekrert hostie. Han alene går der barna har strødd blomstene, for han bærer Jesus Kristus ut til byen. Etter presten kommer resten av menigheten. Alle synger salmer, og ved hvert alter leser presten et avsnitt fra evangeliene som har med eukaristien å gjøre. Han gir også sakramental velsignelse med monstransen til alle, som da kneler.

  Konfirmasjon 2014
I år ble fermingen (konfirmasjonen) holdt på Kristi Himmelfartsdag torsdag 29. mai. Det var monsignore Francis Huynh Tan Hai som fermet og var hovedcelebrant. P. Johannes Vu Manh Hung og p. Stanislaw Chomicz OFM koncelebrerte. Det var 51 konfirmanter, det største kull noensinne. Konfirmantene har gått på undervisning hele skoleåret, både på søndager og noen torsdager, og har deler av tiden vært delt inn i en norskspråklig og en polskspråklig gruppe.

  Førstekommunion 2014
Søndag 25. mai var det førstekommunionsmesser i St. Laurentius menighet. 28 barn fikk sin første hellige kommunion kl. 11 og 22 polske barn fikk den samme kl. 13.
P. Johannes Vu feiret den norske messen. De 13 jentene og 15 guttene har røtter i blant annet Vietnam, Norge, Filippinene, Brasil, India, Pakistan, Eritrea og Polen. Tekstene før evangelielesningen ble lest av de største barna, og flere andre leste forbønnene.
Den polske messen ble feiret av vår kapellan p. Stanislaw Chomicz OFM. I år hadde de polske førstekommunionsbarna like drakter, en for jentene og en for guttene.
Etter messen fikk barna et pent vitnesbyrd og en liten gave.


  Maria prosesjon 2014
Lørdag 10. mai kl 14 arrangerte St. Laurentius menighet Mariaprosesjon i Drammen for andre gang. Som i fjor var det rundt 200 deltakere. En gruppe vietnamesiske menn bar kirkens Maria-statue fra kirken ned til Bragernes torg. Begge prestene deltok, samt ministranter, barn med blomster i hendene og mange, mange fra menigheten. Menighetens faner og Vatikan-flagget ble også båret med. Underveis ba man rosenkransen på forskjellige språk, og på Bragernes torg ble det sunget Maria-sanger av menighetens forskjellige nasjonale grupper. Loke Borgersen holdt en kort appell der han understreket katolikkenes kjærlighet til Jesu mor Maria.
En gruppe polske menn bar Maria-statuen tilbake til kirken mens deltakerne igjen ba rosenkransen.
Inne i kirken fremførte den vietnamesiske barnegruppen en dans til Jomfru Maria, og alle som hadde blomster med, la dem foran Maria-statuen.
Etterpå var det pølser og is i menighetssalen.
Dette var en flott opplevelse som er i ferd med å bli en tradisjon. I år som i fjor var både lokalavis, lokalradio og tv informert på forhånd, men ingen av dem møtte opp. Det kan virke som media er mer interessert hvis de kan si noe negativt enn noe positivt om religion.

  Palmesøndag 2014
I år som mange tidligere år var det felles palmesøndagsprosesjon for St. Laurentius menighet og Bragernes lutherske menighet. Prosesjonen startet i vår kirke og endte i Bragernes kirke der det var en kort gudstjeneste, før alle katolikkene gikk tilbake til St. Laurentius kirke for å ha messe. Her er noen bilder fra årets prosesjon, som fant sted 13. april.

1.kommunionsbarn med Dueflokken (2014)
Her er bilder fra overnatting for 1.kommunionsbarn med ungdomslaget Dueflokken. ÅR 2013

Adventsaksjon 2013
Ungdomslaget "Dueflokken" arrangerte sammen med Caritasgruppen adventsaksjonen 2013. De fire søndagene i advent var det salg av julekort, diverse andre ting, utlodning av pepperkakekirke og underholdning ved kirkekaffen etter høymessen. Inntekten fra kirkekaffen gikk også til aksjonen. For første gang på mange år var det stand på Bragernes torg med salg av vafler og pynteting. Ungdommene og barnegruppen fremførte også et vellykket julespill i høymessen tredje søndag i advent. Inntekten fra adventsaksjonen 2013 gikk til fattigdomsbekjempelse i DR Kongo.

Patronatsfesten 18. august 2013
Søndag 18. august feiret menigheten patronatfest til ære for vår skytshelgen, den hellige Laurentius, diakon og martyr (han døde i Roma i år 258). Etter messen var det utvidet kirkekaffe med mat, kaker, underholdning og utlodning. Den filippinske gruppen sto for underholdningen, som ble avsluttet med et festlig innslag der Loke Borgersen som strandselger delte ut is til alle barna.
Den hellige Laurentius led martyrdøden fordi han så på menighetens fattige og syke som mer verdifulle enn gull og sølv. Omkvedet i festdagens messe er: Lykkelig den mann som gjerne låner ut.

Katekeseavslutning 8. juni 2013
Som avslutning på katekeseåret arrangerte kateketene busstur til St. Olav menighet i Tønsberg. 12 barn og 3 kateketer deltok. I Tønsberg var det også avslutning på katekeseåret denne lørdagen.
Barna fikk spise grillede pølser, spille badminton, dartspill og kaste på blikkbokser med erteposer.
Deretter var det lagkonkurranse med spørsmål om Kirken og troen. Det var blandede lag fra de to menighetene. Alle fikk premier, men de beste fikk premie først.
Tilslutt deltok alle i messen som ble feiret av sognepresten, p. Y Pham. Tre av barna fra Drammen, Hoang, Gabriela og Riel, var ministranter sammen med to fra Tønsberg.

Kristi legemsfest, Corpus Christi, 2.juni 2013
Etter messen denne søndagen var det prosesjon rundt kirken, slik det har vært vanlig i flere år nå. Det var fire altre, et ved kirkens inngangsdør, et på nordsiden av kirken, et ved menighetssalen og det siste var alteret inne i kirken. Alle var pyntet med hvit duk, blomster, lys og en vakker plakat med eukaristisk motiv.
Presten bar monstransen, under en baldakin båret av fire menn fra Vietnam, India og Afrika.
Barn som hadde mottatt sin første kommunion søndagen før, gikk først i prosesjonen i sine flotte førstekommunionsklær. Begge de to førstekommunionsgruppene var representert. Alle barna bar roser og noen hadde blomster som ble strødd på gaten foran monstransen.
Ved hvert alter leste presten fra evangeliene og ga sakramental velsignelse.
Mens prosesjonen gikk fra alter til alter ble det sunget salmer til ære for det aller helligste sakrament.
Fotograf: Stanislaw Romaniszyn.

1.Kommunion 2013 (messe på polsk) 26.mai 2013
Messen kl. 13 ble feiret av p. Stanislaw Chomicz OFM med p. Johannes Vu som concelebrant. Det var 27 polske barn, 13 gutter og 14 jenter som fikk sin første hellige kommunion.
Barna leste forbønnene.
Også her fikk barna vitnesbyrd og de samme gavene, men nå på polsk.
Fotograf: Stanislaw Romaniszyn.

1.Kommunion 2013 (messe på norsk) 26.mai 2013
Søndag 26. mai, festen for Den hellige treenighet, var det førstekommunion for 48 av menighetens barn. Av praktiske grunner ble feiringen fordelt på to messer, kl. 11 for de norskspråklige barna og kl. 13 for de polskspråklige.
Messen kl. 11 ble feiret av vår sogneprest, p. Johannes Vu. Det var 21 barn (og ungdommer) som fikk sin første hellige kommunion, 6 gutter og 15 jenter. Barna kommer fra familier med røtter i Vietnam, Sør-Sudan, Sri Lanka, Filippinene, Polen, Litauen, Irak, Brasil, Den dominikanske republikk og Norge.
Tre mødre leste tekstene før evangelielesningen.
9 av barna leste opp forbønnene.
Det vietnamesiske koret bidro med vakker sang.
Etter messen fikk barna utdelt vitnesbyrd og en gave som besto av en rosenkrans i etui formet som en bibel og Liten katolsk bønnebok.

Konfirmasjon 2013 (05.mai 2013)
37 ungdommer ble konfirmert i St. Laurentius kirke i en egen konfirmasjonsmesse søndag 5. mai. Det var monsignor Torbjørn Olsen fra Nord-Norge stift som konfirmerte. Det filippinske koret sang i messen, og konfirmantene selv leste tekstene og forbønnene, og takket alle som hadde hjulpet dem. Kirken var fullsatt. I tillegg til msgr. Olsen, som var hovedcelebrant, concelebrerte også p. Johannes Vu (vår sogneprest), p. Stanislaw Chomicz OFM og p. Amando Alfaro.
Bildene er tatt av Stanislaw Romaniszyn.

Mariaprosesjon (11.mai 2013)

Palmesøndag 24.03 og Skjærtorsdag 28.03.2013 (mars 2013)

Overnatting i kirken - barn fra vietnamesisk katekese (15.03.2013)

Overnatting i kirken - barn fra førstekommunionsgruppen (16.02.2013)

Santo Nino (20.01.2013)
ÅR 2012

 Adventsaksjonen 2012 (09.12.2012)

 
Avskjedskirkekaffe for pater Janusz (29.07.2012)

  Kristi Legeme og Blod (10.06.2012)
ÅR 2010

  Patronatsfest 2010 (22.08.2010)


 


Sist oppdatert 07.06.2017 av webmaster