>> Caritas i St.Laurentius menighet

    Caritas St. Laurentius

  Utskriftsvennlig versjon 

    
    

Caritas St.Laurentius
Cappelens gate 1. 3016 Drammen
Organisasjonsnummer: 913503503
Bankkonto: 2220 27 40514
Telefon: 95 83 75 97
Mail: cardrammen@gmail.com

 Velkommen til Caritas St.Laurentius Informasjonskontor i Drammen.
Caritas St.Laurentius Informasjonskontor i Drammen startet i april 2015. Vi holder til i Cappelens gate 1. Drammen, tirsdager fra kl. 12:00 til kl. 18:00 og torsdager fra kl. 14:00 til kl. 20:00.

Informasjonskontoret er nøytralt med hensyn til livssyn og politisk ståsted.

Caritas St.Laurentius informasjonskontor for innvandrere, har som mål å hjelpe innvandrere i drammensregionen med å finne fram i norsk samfunn og arbeider aktivt med inkludering både gjennom egne tiltak og i samarbeid med andre organisasjoner. Vi gir gratis råd og veiledning innen utfordringer knyttet til arbeidsliv, helsevesen, arbeidssøking eller andre problem som immigranter opplever i Norge. I tillegg tilbyr vi rimelig norskundervisning på forskjellige nivåer der vi fokuserer på samfunn og dagligliv. Vi samarbeider med andre organisasjoner for å kunne tilby gode svar gjeldende innvandrings og integreringsfeltet. Vårt ønske og mål er at innvandrere skal få en god livskvalitet i Norge og kjennskap til plikter og rettigheter.

I 2016 hadde vi ca 315 besøkende fra forskjellige nasjoner både fra Afrika, Amerika, Asia og Europa.

Besøkende har fått hjelp med spørsmål i forhold til NAV og UDI, CV og søknader, boligmarked og leieforhold, arbeid, norsk språk, helse og generelle samfunnsspørsmål.

Mange av våre besøkende har høyere utdanning og arbeidserfaring fra sitt hjemmland. Enkelte har fått plass ved norske universitet og høyskoler for å studere videre.

Vi oppfatter at det er et betydelig behov for våre tjenester.

Vi arbeider stadig med å forbedre våre tilbud og har kontakt med advokater, tannleger, psykologer og annet helsepersonell.

 

2016 - Års oversikt

Mye har skjedd hos Caritas St.Laurentius i Drammen.

I perioden januar og ut året 2016 har kontoret hatt 315 besøkende og ca 100 henvendelser pr. telefon og email.

Norskkursene på nivå A1 og B2 begynte i januar og april kursene fortsatte til slutten av november. Noen av deltakerne har gått opp til offentlig eksamen.

Konversasjonskvelder begynte våren 2016 og har hatt bra besøk. Vi har snakket om forskjellige temaer og besøkte Heddal stavkirke, Stortinget og var med på adventskonsert i Bragernes kirke. Tradisjoner i andre land har også vært tema.
Utflukter gjør at deltakerne blir bedre kjent med hverandre samtidig som de får oppleve deler av norsk samfunn ved å besøke stedene.

I samarbeid med hovedkontoret i Oslo og Drammen Statlige Mottak har det vært drevet norsk opplæring for flyktninger i Drammen.

Samtidig fortsatte vi med dropp- in språkopplæring for de som ikke har anledning til å delta på våre kurs.

Etter sommeren har vi hatt grunnkurs i trafikkteori, hensikten med dette er bedre og sikrere trafikk. Dette var i samarbeid med Statens Biltilsyn.
Norskopplæring for Rom folk i regi av Kirkens Bymisjon i Drammen der Caritas skaffet lærer og stod ansvarlig for kursopplegg. Assistenter kom både fra Kirkens Bymisjon og Caritas.

I dette året hadde vi noen aksjoner for å støtte kontoret. “Gi det videre Aksjon” og “Den Portugisiske Kirkekaffe” var nytt i høst.
I desember hadde vi Julebord sammen med alle våre elever, deltakere og frivillige. Vi samlet oss ved bordet, spiste mat, hadde julespill og sang julesanger fra mange land på mange språk.


Nyheter på tavla hos Caritas St.Laurentius


Kurs: Vi setter krav om minimum 6 deltakere for å starte kurs.

Norskkurs på nivåene A1, A2, B1, B2. Kursene begynner mandag den 23. januar 2017, kl. 18:00 - kl. 20:00

Vegtrafikk Grunn Kurs til Innvandrere begynner tirsdag den 24. januar
2017, kl. 16:15 - kl. 18:00. Eller når nok deltakere har meldt seg.

Alfabetiseringskurs – introduksjon til den Latinske alfabet, lesing og skriftlig begynner tirsdag den 17. januar 2017.

Hvis du er interessert vennlig send e-post til cardrammen@gmail.com så snart som mulig. Oppstart er avhengig om hvor mange melder seg i kurser.

 Søndag den 5. februar 2017 har vi Den Portugisiske Kirkekaffe. Der finner du god portugisisk mat. Kom og støtt oss i vårt arbeid på informasjonskontoret. Kirkekaffe etter søndagens norske messe klokken 11 er en fin måte å bli kjent med andre mennesker på.

Pågår nå:
Caritas St.Laurentius ønsker å få i gang en fritidsarbeidsgruppe med håndarbeid på formiddag tirsdager. Tingene som lages skal selges gjennom kirkekaffe/utlodning og pengene som kommer inn skal støtte Caritas sitt arbeid her i Drammen.
Hvis du er fri på denne tida og vil gjerne være med ta kontakt med oss!Støtt oss som Frivillig


Alle har noe som de andre trenger.

Frivillig arbeid handler om å gi tilbake til lokalsamfunnet og hjelpe andre til å få et bedre liv. Det er en måte å utvikle seg som person. For å bli frivillig kreves at du er fleksibel, tilpasningsdyktig og elsker mennesker. Du vil komme i situasjoner hvor du må stige ut av komfortsonen og teste dine personlige grenser, noe som vil være med på å utvikle deg som person.
Frivillig arbeid er også en bra måte for å få arbeidserfaring og for å få seg en fast jobb. Det inngås kontrakt med alle frivillige og det utstedes attest når arbeidsforholdet avsluttes.


Du kan bidra i noe av våre aktiviteter:

• Norskopplæring
• Tolk
• Kirkekaffe
• Konversasjonskvelder
• Besøkstjenester
• Data / Web
• Vi vil gjerne ha kontakt med allmennlege og eller sykepleier som kan tenke seg å bidra i vårt arbeid en time pr uke med rådgivning ovenfor våre besøkende.


Vi søker :

I Caritas St.Laurentius søker vi lærer i norsk språk på nivå B1 og B2 til kurs som begynner i januar 2017. Behov for lærer er fra medio februar.

Hvis det er noe som du kan bidra med, ta kontakt med oss.


Telefon /SMS: 95 83 75 97

e-post: cardrammen@gmail.com

Hjertelig takk til alle som bidratt på de forksjellige måter til Caritas St.Laurentius Informasjonskontoret i Drammen i dette året og håper vi at dere fortsetter å støtte vårt arbeid neste år.Leder: Trond Aaring


Caritasgruppens åpne møter 2017
dato tid sted
08.03.2017 18:00 kirkens bibliotek årsmøte
08.03.2017 19:00 kirkens bibliotek åpent møte
10.05.2017 18:00 kirkens bibliotek åpent møte
14.06.2017 18:00 kirkens bibliotek åpent møte
13.09.2017 18:00 kirkens bibliotek åpent møte
11.10.2017 18:00 kirkens bibliotek åpent møte
08.11.2017 18:00 kirkens bibliotek åpent møte
13.12.2017 18:00 kirkens bibliotek åpent møte


Om hjelp til eldre/syke.

Å bli gammel og eller syk kan by på store problem med tanke på daglige rutiner.

I Norge finnes det gode tilbud om hjelpemidler, hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Ofte er dette gratis eller i alle fall billig og av god kvalitet.

Hjelpemidlene kan gi deg en bedre livskvalitet med muligheter for å komme seg oftere ut og bedre kontroll slik at du får rett medisin. I dette ligger også mulighet til fri taxi inntil et bestemt beløp. Dette kan benyttes til hva du selv ønsker. I tillegg har du rett til fri taxi når du har time hos lege/tannlege.

Hvis du synes dette er vanskelig, hvorfor ikke ta kontakt med oss på informasjonskontoret.

Vi kjenner til mulighetene og hvor du skal søke om hjelp.
Ikke vær redd for å spørre oss, vi er der for å hjelpe deg.

Med vennlig hilsen
Oss på informasjonskontoret.Psykologisk veiledning

I livet opplever vi mange utfordringer og de fleste mennesker gjennomgår vanskelige perioder.

Det kan være konflikter på arbeid eller hjemme, overgangsfaser i livet, samlivsbrudd, krig, vold eller andre krevende situasjoner.

Kanskje du står foran vanskelige valg og er usikker på hva som er det riktige for deg.

Og kanskje du føler deg litte verdsatt, sliten eller stresset?

Samtale med psykolog kan hjelpe til med å finne årsaker til smerter og vil lettere kunne finne ut hvilken hjelp som du trenger.

Caritas St.Laurentius tilbyr psykologisk veiledning av utdannet psykolog fra tirsdag den 07. mars 2017, fra kl. 11:00 til kl. 13:00.

Tilbud er hver tirsdag fra kl.11:00 til kl. 13:00. Etter avtale kan vi også reservere time torsdager fra kl. 18:00 til kl. 20:00.


Tjenestene er konfidensielle og gratis. 


Sist oppdatert 21.02.2017 av webmaster