Opprettet 1899. Sognet omfatter kommuner i det sydlige Buskerud, og i det nordlige Vestfold. Buskerud: Drammen, Kongsberg, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum, Flesberg, Rollag, og Nore og Uvdal. Vestfold: Sande, Svelvik. 7.192 km².

St.Laurentius katolske menighet
Cappelensgt.1 , 3016 Drammen
Tlf. 32 83 20 19 - Fax. 32 83 38 88
Norsk/engelsk: 90 52 56 31 - Polsk: 45 11 24 80
e-post: drammen@katolsk.no

 

 17. søndag i det alminnelige kirkeår (år A) 30.07.2017Messe i juli 2017Mandag/Monday – Onsdag/Wednesday:

Ingen messe / No Mass

Torsdag/Thursday – Fredag/Friday :

Messe kl. 18.00 / Mass 6:00 pm

Lørdag/Saturday 8. og 15. juli:

Ikke søndagsmesse kl. 13.00

No Sunday Mass at 1:00 pm
 

Nye meldinger 


St.Lauentius sine nye nettsider
(15.07.2017)
Velkommen til St.Laurentius katolske menighet sine nye nettsider!
St.Laurentius menighet har fått en ny og mer moderne nettsideløsning. Fra 01. september 2017 skal den nye nettsideløsningen bli tatt i bruk. Den meste nyttige funksjonen er at aktivitetsgrupper eller ansvarlige personer kan legge inn innlegg selv. Det kan ta litt tid før alle sidene er på plass.
Webredaksjon kommer til å innkalle gruppeansvarlig til et fellesmøte i løpet av september 2017.

Nå har du mulighet til å prøve ut den nye nettsideløsningen: drammen.katolsk.no

Send oss gjerne en e-post dersom det er noe informasjon dere savner: webmaster.drammen@katolsk.no


MR referater 2017
(25.06.2017)  
- 06.06.2017

MR referater 2017
(15.06.2017)  
- 02.05.2017
>>> ...tidligere meldinger

 

 


 

   Skriftemål / confession: Presten er alltid tilgjengelig for botens sakrament (skriftemål) søndag etter høymesse kl. 11.00, bare gi presten en beskjed så kommer han til skriftestolen. Ellers etter avtale når som helst.
   Priest is always available for confession Sunday after High Mass at 11:00 am, just give the priest a message so he comes to the confessional. Otherwise by appointment anytime.

 

 

 
 

 


 
 

Pavens bønneintensjoner for juli 2017
Frafalne kristne
:
At våre brødre og søstre som har forvillet seg bort fra troen, på nytt må oppdage Herrens barmhjertige nærhet og skjønnheten i det kristne liv, gjennom våre bønner og vitnesbyrd om evangeliet.