Opprettet 1899. Sognet omfatter kommuner i det sydlige Buskerud, og i det nordlige Vestfold. Buskerud: Drammen, Kongsberg, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum, Flesberg, Rollag, og Nore og Uvdal. Vestfold: Sande, Svelvik. 7.192 km².

St.Laurentius katolske menighet
Cappelensgt.1 , 3016 Drammen
Tlf. 32 83 20 19 - Fax. 32 83 38 88
Norsk/engelsk: 90 52 56 31 - Polsk: 45 11 24 80
e-post: drammen@katolsk.no

 

 12. søndag i det alminnelige kirkeår (år A) 25.06.2017 

Nye meldinger 

MR referater 2017
(15.06.2017)  
- 02.05.2017
>>> ...tidligere meldinger

 

 


 

   Skriftemål / confession: Presten er alltid tilgjengelig for botens sakrament (skriftemål) søndag etter høymesse kl. 11.00, bare gi presten en beskjed så kommer han til skriftestolen. Ellers etter avtale når som helst.
   Priest is always available for confession Sunday after High Mass at 11:00 am, just give the priest a message so he comes to the confessional. Otherwise by appointment anytime.

 

 

 
 

 


 
 

Pavens bønneintensjoner for juni 2017
Nasjonale ledere
:
At nasjonale ledere fullt og fast må forplikte seg til å gjøre slutt på våpenhandelen, som går ut over så mange uskyldige mennesker.