Opprettet 1899. Sognet omfatter kommuner i det sydlige Buskerud, og i det nordlige Vestfold. Buskerud: Drammen, Kongsberg, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum, Flesberg, Rollag, og Nore og Uvdal. Vestfold: Sande, Svelvik. 7.192 km².

St.Laurentius katolske menighet
Cappelensgt.1 , 3016 Drammen
Tlf. 32 83 20 19 - Fax. 32 83 38 88
Norsk/engelsk: 404 00 984 - Polsk: 400 363 42
e-post: drammen@katolsk.no

 

  VIKTIG !

 FRA OG MED 01.09.2017 BLIR DEN NYE WEB LØSNING TATT I BRUK

 DENNE HJEMMESIDE LØSNINGEN BLIR IKKE OPPDATERT ETTER 31.08.2017

Med vennlig hilsen
webredaksjon 

 

 

Nye meldinger 

 SPRÅKKURS INFO HØST 2017


 KONFIRMASJONSUNDERVISNING 2017/2018

Konfirmasjonsundervisning er to søndager hver måned fra kl.09.30 til kl.14.00

År 2017
September : Lørdag 02. Påmelding/innskrivning kl.11.00
September: søndag 17.
Oktober : søndag 08. og søndag 22.
November : søndag 12. og søndag 26.
Desember : søndag 03. og søndag 17.

År 2018
Januar : søndag 07. og søndag 21.
Februar: søndag 04. og søndag 18.
Mars : søndag 04. og søndag 18.
April : søndag 08. og søndag 22.


 
Katekese/trosundervisning skoleåret 2017-2018 

(09.08.2017)
Ny katekeseplan for 2017/2018 er kommet.

Les mer...


St.Lauentius sine nye nettsider
(15.07.2017)
Velkommen til St.Laurentius katolske menighet sine nye nettsider!
St.Laurentius menighet har fått en ny og mer moderne nettsideløsning. Fra 01. september 2017 skal den nye nettsideløsningen bli tatt i bruk. Den meste nyttige funksjonen er at aktivitetsgrupper eller ansvarlige personer kan legge inn innlegg selv. Det kan ta litt tid før alle sidene er på plass.
Webredaksjon kommer til å innkalle gruppeansvarlig til et fellesmøte i løpet av september 2017.

Nå har du mulighet til å prøve ut den nye nettsideløsningen: drammen.katolsk.no

Send oss gjerne en e-post dersom det er noe informasjon dere savner: webmaster.drammen@katolsk.no


MR referater 2017
(25.06.2017)  
- 06.06.2017

MR referater 2017
(15.06.2017)  
- 02.05.2017
>>> ...tidligere meldinger

 

 


 

   Skriftemål / confession: Presten er alltid tilgjengelig for botens sakrament (skriftemål) søndag etter høymesse kl. 11.00, bare gi presten en beskjed så kommer han til skriftestolen. Ellers etter avtale når som helst.
   Priest is always available for confession Sunday after High Mass at 11:00 am, just give the priest a message so he comes to the confessional. Otherwise by appointment anytime.

 

 

 
 

 


 
 

Pavens bønneintensjoner for august 2017
Kunstnere
:
At vår tids kunstnere må bruke sin sinnrikhet til å hjelpe alle med å oppdage skaperverkets skjønnhet.